Tinh vi

Lafite rượu vang Pháp

Lafite rượu vang Pháp (Hình ảnh 1)

Tổng số hình ảnh: 8   [ Lượt xem ]

Lafite là một trong những loại rượu vang Bordeaux của Pháp nổi tiếng thế giới. Nói đúng ra, chỉ ủ Chateau Lafite Rothschild Lafite, nó là thực sự Lafite.

Trên thế giới, các nhà máy rượu vang nổi tiếng nhất ở Bordeaux, Pháp Chateau Lafite nên được xem xét trong. Chateau Lafite được tạo ra bởi một nhà quý tộc vào năm 1354, trong thế kỷ XIV, nó đã được khá nổi tiếng.

Năm 1868 đấu giá công khai, Baron James Rothschild định giá 4,4 triệu franc chiến thắng được mua Lafite. Các nhà máy rượu Lafite gia đình sở hữu đến ngày hôm nay.